Psihoterapija


Psihoterapija

Psihoterapija je znanstvena profesija koja se bavi dijagnosticiranjem, razumijevanjem i planskim tretmanom psihičkih problema, smetnji ponašanja i stanja patnje pomoću znanstvenih i psihoterapeutskih metoda. Psihoterapija spada u pomagačke profesije za koju je specifično da se tretman odvija kroz kontakt terapeuta i klijenta. Tijekom života ljudi dođu do točke kada jednostavno ne znaju što bi dalje, kada upadnu u krizu i razviju neke probleme i simptome koji ih ometaju u svakodnevnom funkcioniranju. Ili su naprosto u potrazi za nekim odgovorima, željeli bi bolju kvalitetu života. I tada se javljaju na psihoterapiju.

Psihoterapija pomaže kod različitih stanja i problema:

  • anksiozni poremećaji, napadi panike
  • opsesivno kompulzivni poremećaji
  • depresivni simptomi
  • obiteljski problemi
  • poslovni problemi
  • poremećaji hranjenja
  • prorade traumatskih iskustava
  • poboljšanja socijalnih vještina
  • jačanja samopouzdanja i samosvijesti

Nameće se pitanje da li je psihoterapija samo za bolesne? Nije!

Psihoterapija je za sve ljude koji u nekom trenu svog života dođu do točke kada se osjećaju loše, razviju neke simptome koji ih ometaju i osjete potrebu za stručnom pomoći i podrškom. Postoji izreka da je psihoterapija predobra da bi bila rezervirana samo za bolesne.

Psihoterapija liječi i to na specifičan način jer je za to liječenje ključan trud klijenta i njegova motiviranost za promjenu. Psihoterapija nije magična pilula nego rad na sebi koji podrazumijeva aktivno sudjelovanje klijenta u postizanju zajednički dogovorenih terapijskih ciljeva. Klijent i terapeut su ravnopravni u psihoterapijskom procesu u kojem je taj partnerski odnos iznimno važan. Klijent je stručnjak za samog sebe, a terapeut je stručnjak za područje problema. U psihoterapijskom procesu osoba uči o sebi, bolje se upoznaje, dobiva informacije o nekim zakonitostima ljudskog funkcioniranja, dobiva informacije da nije sama u tome što joj se događa npr. osoba s paničnim napadima naprosto odahne kada čuje da nije jedina na svijetu kojoj se to događa, jer su psihičke tegobe još uvijek jako opterećene predrasudama i jako malo se o njima zna i govori u javnosti. Nadalje osoba uči neke vještine koje do sada nije imala prilike razviti, npr uči se zastupati, uči asertivno ponašanje. Uči više vrednovati i prihvaćati sebe, jer što više osoba poznaje i prihvaća sebe to se ima na više toga kod sebe osloniti. U psihoterapiji osoba dobiva podršku za razvoj, može u sigurnom okruženju vježbati kako napraviti neke stvari koje se u svakodnevnom životu ne usuđuje. U psihoterapiji se dešava preispitivanje i propitivanje dosadašnjih vrijednosti, načina funkcioniranja i pogleda na svijet. Moglo bi se reći da psihoterapija otvara mogućnosti jer otvara neke druge načine gledanja na svijet.

Preporučeni tempo rada je jednom tjedno po jedan sat, no u slučaju potrebe (npr. kriza) i češće. Nakon završetka tretmana dogovaraju se pojedinačni susreti praćenja zbog prevencije povrata simptoma i njihov tempo se dogovara individualno.