Coaching


Coaching

Coaching je metoda savjetovanja, razvoja i podučavanja namijenjena pojedincima ili grupi, a usmjerena je na postizanje nekog dogovorenog cilja ili na razvoj neke specifične vještine koja se najčešće koristi u poslovnom kontekstu. U današnje vrijeme su česte promjene u načinima poslovanja, zaokreti u karijeri ili napredovanja na neku višu poziciju. Tada neki ljudi shvate da nemaju sve potrebne kompetencije za uspješno ispunjavanje radnih zadataka i traže načine da upotpune svoje vještine i znanja. Coaching je jedan od načina stjecanja novih znanja, uvježbavanja i razvoja potrebnih vještina. Ciljano je namijenjen potrebama pojedinca ili grupe i bavi se uskom tematikom. Coaching je savjetovanje usmjereno na postizanje ciljeva.

Coaching je vrlo učinkovita metoda za razvoj:

  • Prezentacijskih vještina
  • Vještina delegiranja
  • Ravnoteže poslovnog i privatnog
  • Organizacije vremena
  • Odnosa u timu
  • Razumijevanja međuljudskih odnosa
  • Davanja povratne informacije
  • Nošenja sa stresom
  • Socijalnih vještina na radnom mjestu
  • i mnogih drugih područja

Korisnici coachinga su najčešće osobe na rukovodećim pozicijama (uglavnom viši i visoki management) kao i osobe na stručnim pozicijama u organizacijama. Najviše se udomaćio u korporativnom sektoru, no učinkovit je i u državnom, javnom i nevladinom sektoru. Preduvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi proces coachinga bio uspješan i profesionalan su motivacija i dobrovoljnost korisnika, diskrecija od strane coacha i korisnikova otvorenost za promjenu. Važno je da je korisnik identificiran sa ciljem coachinga jer tek tada može svjesno preuzeti odgovornost za vlastiti razvoj. Proces coachinga je usmjeren na postizanje jasno definiranog cilja, odvija se kroz dogovoreni broj susreta što ovisi o korisnikovim potrebama i složenosti cilja. Najčešće je to 6 – 12 susreta. U prvom susretu coach i korisnik zajednički definiraju ciljeve programa, a sljedećim susretima zajednički aktivno rade na usvajanju vještina i znanja potrebnih za postizanje cilja. Preporučeni tempo rada je jednom tjedno, no učenje se ne svodi samo na taj jedan sat tjedno, nego korisnik dobiva zadatke koje provodi u svom svakodnevnom poslu i na taj način razvija potrebne kompetencije i provjerava učinkovitost naučenog. Coaching je usmjeren na pozitivnu promjenu i poboljšanje kvalitete u raznim segmentima radne uspješnosti.