Edukacije


Edukacije

U današnje vrijeme kvalitetne edukacije su postale dodana vrijednost u mnogim organizacijama od korporativnih, preko nevladinih do javnih i državnih organizacija. Na njih se sve više gleda kao na investiciju koja podiže zadovoljstvo u poslu i produktivnost zaposlenika, a sve manje kao na opravdani trošak. U društvu koje uči edukacije su postale sastavni dio kako poslovnog tako i privatnog života. Nudimo edukacije iz područja komunikacije, prezentacijskih vještina, suradnje u timovima, strateškog planiranja, suočavanja sa stresom, trenerskih vještina i raznih područja osobnog razvoja i psihologije. Naši klijenti su korporacije, udruge, javne i državne službe, ukratko sva mjesta gdje ljudi rade u organizacijama i imaju potrebe za nadogradnjom znanja i vještina.

Ovo su neke od edukacija u ponudi:

Kako osmisliti i voditi uspješnu radionicu
Program je namijenjen svima koji već vode radionice ili se u okviru svog posla namjeravaju baviti vođenjem radionica. Naglasak u radu je stavljen na iskustveno učenje i rad s grupom koje je isprepleteno s teorijskom podlogom o učenju, prenošenju znanja i metodologiji vođenja radionica. Na ovom programu sudionici će naučiti kako strukturirati radionice, odabrati vježbe prikladne temi, populaciji i fazi učenja, kako voditi radionice, kako se pripremiti za javni nastup, vježbati vođenje radionice te dobiti povratnu informaciju. Trajanje programa je dva dana (16 sati) za grupu 10-15 sudionika s razmakom od tjedan dana zbog optimizacije proces učenja.

Timski paket - Odnosi u timu i osobna odgovornost
Edukacija je namijenjena timovima koji su došli u točku nepovoljne timske klime i netransparentne komunikacije. Takva situacije je postala izvor nezadovoljstva za sve članove time, kao i za osobe izvan tima koji s njima surađuju. Paket se sastoji od edukacijskog i savjetodavnog dijela. U edukacijskom dijelu se na interaktivan način, koji isprepliće iskustveno učenje i teoriju, obrađuju teme o komunikacijskim stilovima, timskoj koheziji i moći te se jača fokus na zajedništvo, sličnosti i rješenja. Kroz ovaj program sudionici će naučiti taktičnije i otvorenije komunicirati te davati i primati povratnu informaciju. Kroz ovaj program razvija se asertivnost, uči se o subjektivnim istinama, osvještava zajednički cilj suradnje i povećava se osobna odgovornost. U savjetodavnom dijelu programa poklanja se pažnja individualnim potrebama pojedinog zaposlenika. Ovaj dio uključuje diskusiju o eventualnim nejasnoćama i omogućuje osobi da dobije konkretne savjete kako se bolje nositi sa zahtjevima posla i situacije u timu. Obzirom da se kroz radionice ulazi duboko u korijene sukoba, sa stajališta profesionalne odgovornosti, važno je napraviti s grupom i svakim pojedincem kvalitetno zatvaranje razvojnog procesa i stoga je savjetovanje nedjeljiv dio Timskog paketa. Trajanje programa je po 4 sata tijekom 4 dana (16 sati) s razmakom od tjedan dana između svakog susreta + jedan sat individualnog savjetovanja. Za grupu od 12-18 sudionika. Po potrebi je moguće prilagoditi program manjim ili većim timovima

Bolje suočavanje i nošenje sa stresom
Edukacija je namijenjena svim ljudima koji su počeli osjećati negativne posljedice svakodnevnog stresa i zahtjeva raznih životnih uloga kao i onima koje zanimaju tehnike opuštanja. Kroz iskustveno učenje pomiješano s teoretskom podlogom o stresu sudionici će naučiti kako prepoznati vlastite znakove stresa i situacije koje ih najviše uznemiruju, što je to stres i kakvi sve načini suočavanja postoje i naravno niz tehnika opuštanja. Trajanje edukacije je 8 sati za grupu 12-15 sudionika.