Organizacijski razvoj


Organizacijski razvoj

Snimka stanja je dijagnostički postupak utvrđivanja resursa organizacije i detektiranja točaka u kojima nastaju poteškoće. Postupak se odvija kroz intervjue sa svim ili ključnim zaposlenicima ovisno o veličini organizacija i problemu zbog kojeg se postupak provodi. Na temelju snimke stanja i izvještaja dogovara se razvojni plan. Ovisno o rezultatima snimke provode se razne organizacijske intervencije koje mogu uključivati edukacije, radionice, grupnu moderiranu diskusiju, analizu poslova, preporuke o promjenama u organizacijskoj strukturi i raspodjeli poslova.

Psihologijska procjena kandidata za zapošljavanje Uključuje testiranje ličnosti, inteligencije i koncentracije; strukturirani intervju i izvještavanje naručitelju o kandidatima.

Procjena potencijala Uključuje testiranje ličnosti, inteligencije i koncentracije; dubinski intervju i izvještavanje naručitelju.

Assessment centar je tehnika za procjenu potencijala kandidata u selekcijskom postupku. Najčešće se primjenjuje za menadžerske, ali i druge poslove koji zahtijevaju rješavanje složenih problema ili rad pod stresnim uvjetima i pritiskom. Zasniva se na opažanju kandidata koju sudjeluju u vježbama i zadacima koji su slični poslovnim problemima s kojima će se kandidat suočavati.